Cảm biến Zigbee – Âm thanh và Ánh sáng

Mã sản phẩm: LV-S-SL

Giá: 1.590.000 

Cảm biến Zigbee – Âm thanh và Ánh sáng

Tính năng/ Feature

Khi cài đặt chế độ âm thanh theo ngưỡng sẽ kết nối các thiết bị khác

Với bốn cấp độ âm thanh, cảm nhận với 100 cấp độ sáng / With four sound levels, feel with 100 brightness levels

Normal: 41-80 Decibel       Lively: 81-90 Decibels

Silent: 0-40 Decibels  Noisy: More than 90 Decibels

Điện áp/ Power: AC: 110-220V

Kết nối/ Connecting: Zigbee ZHA

Cài đặt: Thời gian, điều khiện – ngữ cảnh

-Đòng rèm; Bật – tắt đèn

-Bật tắt đèn bằng tiếng vỗ tay hoặc tiếng động cài đặt