Công tắc cơ hạt LED, Dạ quang

Showing 1–12 of 13 results

Công tắc cơ hạt LED, Dạ quang

Mã sản phẩm: LC-R-K3A

 • Công tắc ba, cảm ứng & điều khiển từ xa, 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/tải; Max 2000W/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LC-R-K3B

 • Công tắc ba, cảm ứng & điều khiển từ xa, 2 chiều LIVOLO;
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi;
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1W – 1000W/ tải Max: 2000W/thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng.

Mã sản phẩm: LV-R-K3A

 • Công tắc ba cảm ứng & điều khiển từ xa, 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 86 x 86 mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W; Max 2000W/thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LV-R-K3B

 • Công tắc cảm ứng & điều khiển từ xa ba 2 chiều
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 86 x 86 mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/ tải; Max 2000W/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LC-R-K2A

 • Công tắc đơn, cảm ứng & điều khiển từ xa, 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/tải;  Max 2000W/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LC-R-K2B

 • Công tắc đơn, cảm ứng & điều khiển từ xa, 2 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm;
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi;
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/ tải; Max 2000W/thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần;
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LV-R-K2A

 • Công tắc cảm ứng & điều khiển từ xa đôi 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 86 x 86 mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng/Ghi
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/ tải Max 2000W/thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LV-R-K2B

 • Công tắc cảm ứng & điều khiển từ xa đôi 2 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 86 x 86 mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng/Ghi
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/tải; Max 2000W/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LC-R-K1A

 • Công tắc đơn, cảm ứng & điều khiển từ xa, 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực, kích thước: 119 x 78mm
 • Màu sắc: Vàng/ Đen/ Ghi
 • Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/tải; Max 2000W/thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LC-R-K1B

 • Công tắc đơn, cảm ứng & điều khiển từ xa, 2 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp ; Kích thước: 119 x 78mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi;
 • Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/tải; Max 2000W/thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LV-R-K1A

 • Công tắc đơn cảm ứng & điều khiển từ xa, 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 86 x 86 mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/tải ; 2000W/thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LV-R-K1B

 • Công tắc đơn cảm ứng & điều khiển từ xa, 2 chiều LIVOLO
 • Kích thước: 86 x 86 mm
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng/Ghi
 • Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A
 • Chịu tải tối đa: 1000W/cái; Max 2000W/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC


Công tắc cơ hạt LED, Dạ quang