Showing all 8 results

Công tắc cảm ứng vuông 86 x86mm

Mã sản phẩm: LV-T-K4A
Giá: 2.550.000 

 • Công tắc bốn, cảm ứng, 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm;
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi;
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A; Chịu tải tối đa: 1000W/tải Max 2000W/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần;
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LV-T-K4B
Giá: 2.900.000 

 • Công tắc bốn, cảm ứng, 2 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm;
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi;
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A; Chịu tải tối đa: 1000W/tải Max 2000W/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần;
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LV-T-K3A
Giá: 2.180.000 

 • Công tắc cảm ứng ba 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp, kích thước: 86 x 86 mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng/Ghi
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/ tải tối đa 2000W/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành: 24 tháng

Mã sản phẩm: LV-T-K3B
Giá: 2.550.000 

 • Công tắc cảm ứng ba 2 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 86 x 86 mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/ tải và tối đa 2000W/ Thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LV-T-K2B
Giá: 2.180.000 

Công tắc cảm ứng đôi 2 chiều LIVOLO
Kích thước: 86 x 86 mm
Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp
Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng/Ghi
Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
Điện áp: 110V-250V/ 5A
Chịu tải tối đa: 1000W/ tải max 2000W/ thiết bị
Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC

Mã sản phẩm: LV-T-K2A
Giá: 1.700.000 

 • Công tắc cảm ứng đôi 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 86 x 86 mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A;
 • Chịu tải tối đa: 1000W/tải tối đa 2.000 w/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LV-T-K1A
Giá: 1.400.000 

Công tắc cảm ứng đơn 1 chiều LIVOLO
Kích thước: 86 x 86 mm
Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp
Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng/Ghi
Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
Điện áp: 110V-250V/ 5A
Chịu tải tối đa: 1000W/ tải và max 2000w/ thiết bị
Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC

Mã sản phẩm: LV-T-K1B
Giá: 1.700.000 

Công tắc cảm ứng đơn 1 chiều LIVOLO
Kích thước: 86 x 86 mm
Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp
Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Trắng/Ghi
Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
Điện áp: 110V-250V/ 5A
Chịu tải tối đa: 1000W/ tải max 2000W/ thiết bị
Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC