Showing all 8 results

Công tắc cảm ứng chữ kích thước 119 x 78mm

Mã sản phẩm: LC-T-K3B
Giá: 2.550.000 

 • Công tắc ba, cảm ứng, 2 chiều LIVOLO;
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi;
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A; Chịu tải tối đa: 1000W/tải Max 2000W/ thiết bị;
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng.

Mã sản phẩm: LC-T-K3A
Giá: 2.180.000 

 • Công tắc ba, cảm ứng, 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A; Chịu tải tối đa: 1000W/tải; Max 2000W/ Thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LC-T-K4B-1
Giá: 2.550.000 

 • Công tắc bốn, cảm ứng, 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm;
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi;
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A; Chịu tải tối đa: 1000W/tải Max 2000W/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần;
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LC-T-K4B
Giá: 2.900.000 

 • Công tắc bốn, cảm ứng, 2 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm;
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi;
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A; Chịu tải tối đa: 1000W/tải Max 2000W/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần;
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LC-T-K2A
Giá: 1.700.000 

 • Công tắc đơn, cảm ứng, 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A; Chịu tải tối đa: 1000W/tải; Max 2000W/ Thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LC-T-K2B
Giá: 2.180.000 

 • Công tắc đơn, cảm ứng, 2 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm;
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi;
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A; Chịu tải tối đa: 1000W/tải Max 2000W/ thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC; Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần;
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LC-T-K1A
Giá: 1.400.000 

 • Công tắc đơn, cảm ứng, 1 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp; Kích thước: 119 x 78mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi
 • Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A; Chịu tải tối đa: 1000W/tải; Max 2000W/ Thiết bị
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC
 • Bảo hành 24 tháng

Mã sản phẩm: LC-T-K1B
Giá: 1.700.000 

 • Công tắc đơn, cảm ứng, 2 chiều LIVOLO
 • Chất liệu bề mặt: Kính chịu lực cao cấp ; Kích thước: 119 x 78mm
 • Màu sắc: Màu Vàng/ Đen/ Ghi;
 • Tuổi thọ bật tắt trên 100.000 lần
 • Điện áp: 110V-250V/ 5A; Chịu tải tối đa: 1000W/tải  Max 2000W./thiết bị;
 • Tiêu chuẩn: CE, RoHS, CQC
 • Bảo hành 24 tháng