Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Zigbee

Livolo – Giới thiệu cảm biến nhiệt độ và môi trường

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm

Thiết bị được gắn âm tường để cam biến khi nhiệt độ và độ ẩm đạt mức cài đặt thì sẽ tự động điều khiển các thiết bị khác như công tắc, ổ cắm

  • Ổ cắm để bật tắt các thiết bị: điều hòa, máy tạo hơi ẩm, máy sưởi…
  • Công tắc để bật tắt đèn chiếu sáng..
  • Thiết bị cảnh  báo an toàn…

Việc thiết lập cảm biến cho ngôi nhà giúp ngôi nhà bạn vận hành một cách tự động hoàn toàn theo ý muốn khi nhiệt độ và độ ẩm đạt mức giới hạn cài đặt thiết bị sẽ điều khiển theo ngữ cảnh đã cài đặt trên App